מצודות על ירמיהו לא ט

<< מצודות על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"ואמרו" - כה תאמרו הנה ישראל המפוזר באומות המקום יקבץ אותו וישמרו כרועה השומר עדרו

"והגידו" - מה שתשמעו הגידו באיים הרחוקים

מצודת ציון

"מזרה" - ענין פזור כמו וזריתים לכל רוח (לקמן מט)