מצודות על ירמיהו לא לח

<< מצודות על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"ויצא עוד" - רצה לומר נגד כל הרוחב ההוא יצא עוד קו המדה למדוד ארכו עד גבעת גרב ויסבב גועתה והם שמות מקומות

מצודת ציון

"קו המדה" - חבל המיוחד למדוד בו

"על גבעת גרב" - עד גבעת גרב וכן וירכתו על צידון (בראשית מט)

"ונסב" - מלשון סבוב