מצודות על ירמיהו לא יח

<< מצודות על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"כי נשאתי חרפת נעורי" - ר"ל כאשר חטאתי עתה היו נזכרים עלי חרפת העונות שעשיתי מאז כי כן הדרך כשיתמיד האדם ללכת בדרך רשע כשאדם רואהו עובר עבירה יאמר עליו הנה זה רשע מנערותו

"כי אחרי שובי" - אחרי ששבתי מדרכי הרעים אני תוהא ומתחרט על העונות שעשיתי

"ואחרי הודעי" - אחרי שהתבוננתי בעצמי שלא עשיתי הטוב ספקתי ביד על הירך כדרך אדם המתחרט

מצודת ציון

"נחמתי" - ענין הפוך מחשבה וחרטה

"ספקתי" - ענין הכאה כמו ויספוק את כפיו (במדבר כד)

"ירך" - צד הגוף

"נשאתו" - מלשון משא וסבל