מצודות על ירמיהו לא ג

<< | מצודות על ירמיהופרק ל"א • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ירמיהו ל"א, ג':

ע֤וֹד אֶבְנֵךְ֙ וְֽנִבְנֵ֔ית בְּתוּלַ֖ת יִשְׂרָאֵ֑ל ע֚וֹד תַּעְדִּ֣י תֻפַּ֔יִךְ וְיָצָ֖את בִּמְח֥וֹל מְשַׂחֲקִֽים׃


 

מצודת ציון

"אבנך ונבנית" - מלשון בנין

"תעדי" - מלשון עדי וקשוט

"תופיך" - שם כלי נגון

"במחול" - ענין רקוד השמחה כמו הפכת מספדי למחול לי (תהלים ל)ולזה יש כלי נגון נקראת מחול כמ"ש הללוהו בתוף ומחול (שם קנ) לפי שהיא מעוררת רקוד השמחה 

מצודת דוד

"ויצאת" - ותצא ברקוד של שמחה ולפי שהמשיל את ישראל לבתולה אמר ענין שמחת הבתולה ותענוגיה ור"ל הרבה טובה יבוא לך

"תעדי תפיך" - תקשטי תופיך לייפותם כדרך המתענגים שמייפים כלי הנגון בכל מיני פאר

"בתולת ישראל" - את עדת ישראל החביבה עלי כבתולה אשר לא ידעה איש שהיא חביבה לבעלה

"עוד אבנך ונבנית" - ר"ל הנה הבית הראשון והשני בנו בני אדם ונחרבו ועוד אבנך אני את השלישי ותשאר בנויה עד עולם או ר"ל הנה בגולה אתה מפוזר בין העמים כבנין הנהרס אשר יתפזרו אבניו ואני אקבצך להיות יחד כאבנים בכותלי הבנין ועד עולם תהיה בנויה ולא תגלה עוד