מצודות על ירמיהו לא יא

<< מצודות על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"כגן רוה" - יהיו שביעים בטובה כגן הירק השביעה בכל עת כי הדרך להשקותה ברגל

"ולא יוסיפו עוד" - לא יוסיפו להיות בעצבון ודאגה כמאז

"במרום ציון" - בהר ציון שהוא רם ונשא

"ונהרו" - ימשכו לבוא אל טוב ה' ר"ל לקבל טובה מרובה וחוזר ומפרש על דגן וגו'

מצודת ציון

"ונהרו" - ימשכו כנהר וכן ונהרו אליו כל הגוים (ישעיהו ב)

"תירוש" - כן יקרא ענבי היין

"יצהר" - הוא השמן

"רוה" - שבעה כמו הרוה את הארץ (שם נה)

"לדאבה" - ענין עצבון ודאגה כמו ודאבון נפש (דברים כח)