מצודות על ירמיהו לא כב

<< מצודות על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"בשובי" - בעת אשיב בני השבי למקומם יאמרו יברכך ה' אתה נוה הצדק והוא ירושלים

"הר הקדש" - זהו בית המקדש

"עוד יאמרו וגו'" - עוד יבוא זמן אשר הכל יאמרו

מצודת ציון

"בשובי" - מלשון השבה

"שבותם" - מלשון שבי

"נוה" - ענין מדור