מצודות על ירמיהו לא כז

<< מצודות על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"כאשר שקדתי" - כמו שהייתי ממהר ומשתדל להרע להם כן אמהר ואשתדל להיטיב להם

מצודת ציון

"שקדתי" - ענין מהירות והתמדה כמו שוקד אני על דברי (לעיל א)

"לנתוש" - ענין עקירה

"ולנתוץ" - ענין שבירה

"ולהרוס" - מלשון הריסה וקלקול

"לבנות" - מלשון בנין