מצודות על ירמיהו לא א

<< מצודות על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"הלוך" - לכן הלך ישראל למקום מרגועם לרשת את הארץ לשבת בה בהשקט

"עם שרידי חרב" - עם ישראל הנשארים מחרב מצרים המתנכלים אותם להמיתם העם ההוא מצא חן בעיני בעת שהלכו אחרי במדבר ארץ לא זרועה

מצודת ציון

"שרידי" - ענין שארית ושיור כמו שריד ופליט (לקמן מב)

"להרגיעו" - ענין מנוחה וההשקט כמו ומצאו מרגוע לנפשכם (לעיל ו)