מצודות על יהושע טו ג

<< | מצודות על יהושעפרק ט"ו • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כ • כא • כה • לב • לו • לז • מא • מה • מו • מז • נה • סג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


יהושע ט"ו, ג':

וְ֠יָצָ֠א אֶל־מִנֶּ֜גֶב לְמַעֲלֵ֤ה עַקְרַבִּים֙ וְעָ֣בַר צִ֔נָה וְעָלָ֥ה מִנֶּ֖גֶב לְקָדֵ֣שׁ בַּרְנֵ֑עַ וְעָבַ֤ר חֶצְרוֹן֙ וְעָלָ֣ה אַדָּ֔רָה וְנָסַ֖ב הַקַּרְקָֽעָה׃


 

מצודת דוד

"מנגב לקדש ברנע" - והיתה אם כן מנחלת בני יהודה

"ועבר צנה" - משם עבר הגבול לצין כי הה"א בסופה עומדת במקום למ"ד בתחלה (כל מקום שנאמר ועבר רצה לומר במקום ישר ושוה וכל מקום שנאמר ועלה רצה לומר שעלה במעלה הר וכל מקום שנאמר 'וירד' רצה לומר שירד במורד הר)

"ויצא" - הגבול ההוא יצא כלפי חוץ להתרחב יותר ובא אל המקום שהיתה מנגב למעלה עקרבים אם כן היתה מעלה עקרבים לפנים מן הגבול וליהודה תחשב (כל מקום שנאמר ויצא רצה לומר חוט המיצר יצא כלפי חוץ ונתרחב הנחלה ההיא וברוחב ההיא הלכה משם והלאה וכל מקום שנאמר ונסב או ותאר רצה לומר חוט המיצר סיבב רק המקום ההוא ואחרי זה חזר חוט המיצר לרוחב הראשון או כשכלה הפאה האחת ומסבב לפאה אחרת וכל מקום שנאמר תוצאות או רצה לומר שם כלה הגבול לגמרי או רצה לומר שם כלה ויצא רוחב הראשון כי משם והלאה נתקצר הנחלה וכאשר יראה בצורה)