מצודות על יהושע טו יב

<< מצודות על יהושע • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כ • כא • כה • לב • לו • לז • מא • מה • מו • מז • נה • סג • 


מצודת דוד

"סביב למשפחותם" - רצה לומר המסבב נחלת כל משפחותם

"וגבול" - רצה לומר איי הים יחשבו גם הם לגבול יהודה ונחלתו היו

"וגבול ים" - גבול המערבי מן הצפון אל הדרום

"הימה הגדול" - הים הגדול היה לגבול