מצודות על יהושע טו יא

<< מצודות על יהושע • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כ • כא • כה • לב • לו • לז • מא • מה • מו • מז • נה • סג • 


מצודת דוד

"תוצאות" - סוף הגבול כלה אל הים הגדול

"צפונה" - והיה עקרון לפנים מן הגבול