מצודות על יהושע טו יג

<< מצודות על יהושע • פרק טו
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כ • כא • כה • לב • לו • לז • מא • מה • מו • מז • נה • סג • 


מצודת דוד

"אבי הענק" - רצה לומר ארבע היה אבי הענק רצה לומר הגדול שבענקים

"אל פי ה'" - רצה לומר לא מעצמו נתנו יהושוע לכלב כי אם על פי ה'