מצודות על יהושע טו ה

<< מצודות על יהושע • פרק טו
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כ • כא • כה • לב • לו • לז • מא • מה • מו • מז • נה • סג • 


מצודת דוד

"וגבול לפאת צפונה" - מן המזרח כלפי המערב

"מלשון הים" - הפונה צפונה והוא מקצה הירדן הפונה לדרום

"עד קצה הירדן" - קצהו הדרומי הנופל בים (אולם משם הלך הירדן בפאת הדרומי כלפי המערב ונפל בים הגדול כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (בכורות נה א) ובזה ניחא מה שכתוב (בראשית יג יא) ויסע לוט מקדם כי פנה למערב לככר הירדן שכלפי המערב וניחא מה שכתוב (בראשית נ י) ויבאו כו' אשר בעבר הירדן ורצה לומר בעבר הירדן שכלפי המערב כי לא היה צורך להם ללכת בדרך עבר הירדן המזרחי)

"וגבול קדמה" - מדרום כלפי הצפון

"ים המלח" - כל אורך הים היה הגבול וברוחב כל נחלתו

מצודת ציון

"לפאת" - לצד ורוח