מצודות על יהושע טו יח

מצודות על יהושע • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כ • כא • כה • לב • לו • לז • מא • מה • מו • מז • נה • סג • 


מצודת דוד

"מה לך" - מה נחסר לך אשר תרצי לשאול עליו

"ותצנח מעל החמור" - הפילה עצמה מעל החמור לנפול בארץ

"בבואה" - בבית בעלה

"ותסיתהו" - הסיתה את בעלה ופתתה אותו לתת לה רשות שתשאל היא שדה מאביה

מצודת ציון

"ותצנח" - ענין נעיצה כמו (שופטים ד כא)ותצנח בארץ ורצונו לומר הפילה עצמה בכח וכאלו נעצה בארץ