מצודות על יהושע טו כה

מצודות על יהושע • פרק טו
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כ • כא • כה • לב • לו • לז • מא • מה • מו • מז • נה • סג • 


מצודת דוד

"וחצור וגו'" - ארבע עיירות במקרא זה חצור א' חדתה ב' קריות ג' חצרון היא חצור ד' ולא זהו חצור האמור בתחלת המקרא ולא זהו האמור במקרא שלפני פניו (פסוק כג)