מצודות על יהושע טו מז

<< מצודות על יהושע • פרק טו
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כ • כא • כה • לב • לו • לז • מא • מה • מו • מז • נה • סג • 


מצודת דוד

"וגבול" - גם גבול הים הם האיים אשר בים אף הם לנחלת יהודה יחשבו

"עד נחל מצרים" - שהיה בדרומה של יהודה

"והים הגדול" - רצה לומר ועד הים הגדול שהיה במערבו