מצודות על יהושע טו כא

<< מצודות על יהושע • פרק טו
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כ • כא • כה • לב • לו • לז • מא • מה • מו • מז • נה • סג • 


מצודת דוד

"מקצה" - העומדים מקצה נחלת יהודה אצל גבול אדום בדרומה של יהודה