מצודות על יהושע ד יח

מצודות על יהושע • פרק ד
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יג • יח • כד • מצודת ציון

"נתקו" - נעתקו וסרו ממקומם