מצודות על יהושע ד י

<< מצודות על יהושע • פרק ד >>
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יג • יח • כד • 


מצודת דוד

"וימהרו" - בעבור כבוד הארון שעמד עד עברם

"לדבר אל העם" - אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוטה לד א) שהשם צוה לו לדבר אל העם לאמר דעו שאתם עוברים את הירדן בחרבה על מנת לגרש כל יושבי הארץ והדבר ההוא בעצמו צוה לו משה