מצודות על יהושע ד ט

מצודות על יהושע • פרק ד >>
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יג • יח • כד • 


מצודת דוד

"עד היום הזה" - רצה לומר עד עולם כי כל קורא הפסוק הזה בזמנו אומר עד היום הזה והוא כלל גדול בדברי הנביאים

"ושתים וגו'" - אלו היו אחרים (סוטה לה ב)

מצודת ציון

"תחת" - במקום