מצודות על יהושע ד ה

<< מצודות על יהושע • פרק ד >>
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יג • יח • כד • 


מצודת דוד

"אל תוך הירדן" - כי כבר יצאו ממנו כאמור (פסוק א)

מצודת ציון

"והרימו" - והגביהו