מצודות על יהושע ד ג

| מצודות על יהושעפרק ד' • פסוק ג' | >>
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יג • יח • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מתוך הירדן" - צוה להם לחזור אל קצה הירדן אחר שיצאו ממנו

"ממצב" - ממקום שהכהנים נצבים מוכן ומתוקן כי נשאו רגליהם ולקחו האבנים אשר תחתיהם