מצודות על יהושע ד ד

<< מצודות על יהושע • פרק ד >>
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יג • יח • כד • 


מצודת דוד

"אשר הכין" - לעמוד קרוב לארון לראות אשר מיד כנוח רגלי הכהנים יכרתו המים כמו שכתוב למעלה (ג יג)