מצודות על יהושע ד יג

מצודות על יהושע • פרק ד
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יג • יח • כד • 


מצודת דוד

"לפני ה'" - רצה לומר בשליחותו של מקום

מצודת ציון

"חלוצי" - מזוין כמו (דברים ג יח)חלוצים תעברו

"ערבות" - ענינו כמו מדבר