מצודות על יהושע ד ו

<< מצודות על יהושע • פרק ד
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יג • יח • כד • 


מצודת דוד

"מחר" - רצה לומר לאחר זמן

"אות" - סימן לזכרון