מצודות על יהושע ד יא

<< מצודות על יהושע • פרק ד
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יג • יח • כד • 


מצודת דוד

"ויעבור ארון ה'" - אחר שצוה יהושוע להכהנים לעלות מן הירדן כמו שכתוב למטה (ג ו) אז עבר הארון ללכת לפני העם