מצודות על יהושע ד כד

מצודות על יהושע • פרק ד
ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יג • יח • כד • 


מצודת דוד

"למען יראתם" - כמו ולמען יראתם ותחסר הוי"ו וכמוהו רבים