ביאור:בראשית כה ל

בראשית כה ל: "וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל יַעֲקֹב, הַלְעִיטֵנִי נָא מִן הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה כִּי עָיֵף אָנֹכִי, עַל כֵּן קָרָא שְׁמוֹ אֱדוֹם."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית כה ל.

הלעיטני נא מן האדום האדום הזה עריכה

לכבוד פרשת השבוע, כמה מאמרים על הפסוק:

(בראשית כה ל): "וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל יַעֲקֹב: 'הַלְעִיטֵנִי נָא מִן הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה, כִּי עָיֵף אָנֹכִי!' עַל כֵּן קָרָא שְׁמוֹ אֱדוֹם"

 • כשעשו ראה את התבשיל של יעקב, הוא לא הסתפק בטעימה קטנה, אלא ביקש מיעקב שילעיט אותו, ישפוך לתוך פיו את כל התבשיל; זאת בניגוד לאליעזר עבד אברהם, שנזכר בפרשה הקודמת, שביקש (בראשית כד יז): "הגמיאיני נא מעט מים מכדך". חז"ל ראו בזה דוגמה לזללנות של רשעים לעומת צניעות של צדיקים, כמו שנאמר ב (משלי יג כה): "צדיק אכל לשבע נפשו, ובטן רשעים תחסר"( פירוט ).
 • יעקב שיתף פעולה עם הבקשה של עשו והלעיט אותו; יש אומרים שמכאן למדו חז"ל את הכלל ההלכתי - הלעיטהו לרשע וימות .
 • בעקבות הבקשה של עשו, שהוכיחה כי הוא אינו מסוגל לדאוג לאוכל ואינו ממלא את תפקידו כבכור, דרש יעקב שעשו יעביר לו את הבכורה, ומעכשיו והלאה יהיה הוא האחראי להאכיל את בני הבית; ראו יעקב כממשיכו של יצחק / אורי ויינברג .
 • עשו ויעקב מייצגים את העולם הזה לעומת העולם הבא / מאת מיכאל עזרא .
 • "הַלְעִיטֵנִי" - כולל הכנת האוכל והגשת האוכל כדי שעשו יאכל אכילה גסה. עשו דרש מיעקב שישרת אותו. עשו הוא הבכור והשולט. לכן יעקב ענה - אשרתך הפעם הזאת ולא יותר, מכרה לי את הבכורה / אילן סנדובסקי.

מקראות גדולות עריכה

" ""הלעיטני" - אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה כמו ששנינו אין אובסין את הגמל אבל מלעיטין אותו "מן האדם האדם" - עדשים אדומות ואותו היום מת אברהם שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקב"ה לפיכך קצר הקב"ה ה' שנים משנותיו שיצחק חי ק"פ שנה וזה קע"ה שנה ובישל יעקב עדשים להברות את האבל ולמה עדשים שדומות לגלגל שהאבלות גלגל החוזר בעולם (ועוד מה עדשים אין להם פה כך האבל אין לו פה שאסור לדבר ולפיכך המנהג להברות את האבל בתחלת מאכלו ביצים שהם עגולים ואין להם פה כך אבל אין לו פה כדאמרינן במועד קטן אבל כל שלשה ימים הראשונים אינו משיב שלום לכל אדם וכ"ש שאינו שואל בתחלה מג' ועד ז' משיב ואינו שואל וכו' ברש"י ישן)" " ( רש"י )

" ""מן האדום האדום הזה" - היה התבשיל מאודם מן העדשים שהיו אדומות או שרקחו בדברים אדומים ועשו לא ידע מה הוא וקרא שמו אדום על כן קרא שמו אדום כי לעגו עליו שמכר בכורה נכבדת בעבור תבשיל מעט כי סובא וזולל יורש (משלי כג כא)" " ( רמב"ן )

 " "על כן קרא שמו וגו'. פי' הוא עשו קרא שמו אדום, והטעם לא לצד שקרא שם האדום האדום שני פעמים אלא לצד שהיה הולך למות ובו החיה נפשו קרא שמו אדום בשמו, ועשו בדיק בשמא היה כאומרו (כ"ז ל"ו) הכי קרא שמו וגו':" " ( אור החיים )

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 1. פרשנות הלכתית לתורה / הרב נריה גוטל : "ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עייף, ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עייף אנכי על כן קרא שמו אדום, ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי ... ( cache )
 2. פרשת תולדות יצחק - חיים בשני עולמות : 26 יוני 2008 ... וכן מצאנו שעשו השתמש באכילה לצורך גופו בלבד בניגוד לדרכו של יצחק אביו, שנאמר: " ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על ... ( cache )
 3. ביקורת על אופן לקיחת הברכות ע"י יעקב : 27 יולי 2010 ... מצאנו הקבלה בין בקשת עשיו מיעקב " הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי" (כה, ל ), לבין בקשת יעקב מה' לגבי עשו "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ... ( cache )
 4. מתימן יבוא - פרשת תולדות : ויאמר עשו הלעיטני נא מן האדם האדם הזה (כה-ל) כיון שבאותו היום נפטר אברהם אבינו והיו הכל שרויים באבלות, נתבייש עשו לומר, כי תאב הוא לאכול מן העדשים, ... ( cache )
 5. לימוד יומי limudyomi , דברי תורה לפרשת תולדות - לימוד יומי ... : על כן קרא שמו אדום - "כי לעגו עליו שמכר בכורה נכבדת בשביל תבשיל מעט". רמב"ן [ והטעם שנקרא שמו אדום בסגו"ל תחת האל"ף, ולא בקמ"ץ תחת האל"ף, ביאר הספורנו "קרא ... ( cache )
 6. Yeshiva.org.il- פרשת תולדות - הלכות דרך ארץ : "על כן קרא שמו אדום ". השם הזה נדבק בו כשכולם ראו שאדמוניות זו לא רק הצבע החיצוני שלו. "אדום" - זו תכונתו הפנימית. לאהוב אדום. לאהוב דם. ... ( cache )


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:הלעיטני נא מן האדום האדום הזה


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-11-10.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-25-30