ביאור:בראשית כב יד

בראשית כב יד: "וַיִּקְרָא אַבְרָהָם שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא יְהוָה יִרְאֶה אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיּוֹם בְּהַר יְהוָה יֵרָאֶה."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית כב יד.

מעקידת יצחק עד עלייה לרגל

עריכה

אחרי פרשת העקידה, אברהם קרא למקום "ה' יראה", והפסוק מקשר את זה לדבר שאנחנו אומרים היום (כלומר, בזמן מתן תורה): "בהר ה' ייראה".

יש מפרשים, שהכוונה למצוות העליה לרגל, שנזכרה בתורה שלוש פעמים:

 • שמות כג יז: " "שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶל פְּנֵי" "הָאָדֹן ה'" "
 • שמות לד כג: " "שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ" " אֶת פְּנֵי הָאָדֹן ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל" "
 • דברים טז טז: " "שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי" " ה' אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחָר, בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבֻעוֹת וּבְחַג הַסֻּכּוֹת וְלֹא יֵרָאֶה אֶת פְּנֵי ה' רֵיקָם" "

הרב קוק הסביר את הקשר: " "כאן באה התכונה הפנימית של האור האלהי ברוח הנדיבה, במדה הגנוזה, בחלק הסתום אשר לא יצא אל הפעל, כ"א נשאר בהמיית הנפש ובתשוקה הולכת ומתגברת, שנקבעה קדושה זו במקום אשר קרא לו אברהם ד' יראה. רק לד' היודע תעלומות, לו יאתה לקשר את הראיה הזאת של השיגוב המצוי בפעל, ע"י הכח הזה של התגשמות הצווי האלהית, באפן המוסתר אשר לא נתגלה לעין שום נברא, כ"א ד' יראה. אמנם הופעה זו, של השלמת הנשמה ליוצרה, בצורתה היותר עליונה, היא היא הגורמת את הכנת הנפשות של הדורות העתידים, לקראת הופעה רוחנית והכשרת הקבלה של אור השכינה בראית הפנים, המסורה לדורות : יראה כל זכורך את פני האדון ד'. ומתוך הסגולה הגנוזה, של החפץ הטהור, של מסירות הנשמה וכל המהות לשם רצון ד',ודברו האמת וצדק,נובעת היא התחלת הכשרון של קדושת הנבואה, המיוחדת לישראל ברום פארה, ושגרעיני הכח שלה הנם נזרעים באומה ע"י ראית הפנים, בשמחת הרגלים המוכשרים להשראת רוח הקודש על הראויים לה. "יונה בן אמתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואבה ושרתה עליו רוה"ק" (ירושלמי סוכה)." " ( עולת ראי"ה פרשת העקידה ) .

הנכונות של אברהם אבינו למסור את נפשו לה', שהתגלתה בהר המוריה, הפכה את המקום הזה למקום המאפשר חיבור בין האדם לבין ה' בצורת נבואה.

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

ירושלמי (יונתן): וְאוֹדִי וְצַלִי אַבְרָהָם תַּמָן בְּאַתְרָא הַהוּא וְאָמַר בְּבָעוּ בְּרַחֲמִין מִן קֳדָמָךְ יְיָ גְלֵי קָדָמָךְ דְלָא הֲוָה בִּלְבָבִי עוּמְקָא וּפָנִיתִי לְמֶעֱבַד גִזְרָתָךְ בְּחֶדְוָא כְּדֵין כַּד יְהוֹן בְּנוֹי דְיִצְחָק בְּרִי עַלְיַין לְשַׁעַת אֲנִיקֵי תֶהֱוֵי מִידְכַּר לְהוֹם וְעָנֵי יַתְהוֹם וּפָרִיק יַתְהוֹם וַעֲתִידִין אִינוּן כָּל דָרַיָא קַיְימִין לְמֶהֱוֵי אָמְרִין בְּטַוְורָא הָדֵין כָּפַת אַבְרָהָם יַת יִצְחָק בְּרֵיהּ וְתַמָן אִתְגַלְיַת עִילוֹי שְׁכִינְתָּא דַיְיָ: "

" "ה' יראה - פשוטו כתרגומו: ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קרבנות. אשר יאמר היום - שיאמרו לימי הדורות עליו בהר זה יראה הקב"ה לעמו. היום - הימים העתידין, כמו עד היום הזה שבכל המקרא שכל הדורות הבאים הקוראים את המקרא הזה אומרים עד היום הזה על היום שעומדים בו. ומדרש אגדה: ה' יראה עקידה זו לסלוח לישראל בכל שנה ולהצילם מן הפורענות, כדי שיאמר היום הזה בכל הדורות הבאים בהר ה' יראה אפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה" " ( רש"י ) .

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מקומות נוספים שבהם המילה מקום נזכרת בקשר להתגלות רוחנית .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

עריכה
 • פרשת לך לך : (יד) ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יֵאמר היום בהר ה' יֵראה: (טו) ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים: (טז) ויאמר בי נשבעתי נאֻם ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ... ( cache )
 • המקדש בבית אל : (בראשית כח יט), וכן אברהם גג‚¬ג€� " ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה.... (cache); דתילי, אתר הבית של הציונות הדתית. - דבר תורה לפרשת ויצא: דכתיב ' ויקרא את שם המקום ההוא ... ( cache )
 • פרשת לך לך : "אברהם קרא אותו יראה, שנאמר: ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה'. שם קרא אותו שלם, שנאמר: 'ומלכי צדק מלך שלם'. אמר הקב"ה: אם קורא אני אותו יראה, כשם שקרא אותו ... ( cache )
 • תהילים קכ"ח: יברכך ה' מציון, וראה בטוב ירושלים / יהודה איזנברג : אברהם " ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה", כמכוונים לירושלים, ופרשו ש"אברהם קראו יראה". אבל השם "ירושלים" אינו מופיע בתורה. כאשר התורה מתייחסת להר הבית ומקום המקדש ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה (כ"ב, יד). בפסוק הראשון אברהם אומר ליצחק שא-לוהים הוא שיבחר את הקרבן המתאים לו. בפסוק השני קורא אברהם את שם המקום "ה' יראה" ... ( cache )
 • ירושלים בתורה : פס' יד " ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' ייראה" רש"י לפס' יד ד"ה ה' יראה:פשוטו כתרגומו ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן ... ( cache )
 • המסורות במקרא על ראשית התקדשותה של ירושלים: ב : בסיפור זה מונח הקישור על כתפיו של פסוק אחד בלבד: ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה' (שם, פסוק יד), הקוטע את הרצף הטבעי בין פסוק יג לפסוק טו. ... ( cache )
 • פרשת וירא : ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה ר' יוחנן אמר, אמר לפניו: רבון העולמים! בשעה שאמרת לי קח נא את בנך את יחידך היה לי מה להשיב, אתמול אמרת: כי ביצחק וגו', ועכשיו קח נא את ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - תנ"ך - עקידת יצחק - נתנאל רייך : "א-להים יראה-לו השה". מדרגה חדשה בעבודת ה'. שיא - "וישלח אברהם את-ידו". התפתחות - "אל-תשלח ידך אל-הנער". "ויעלהו לעלה תחת בנו". " ויקרא אברהם שם-המקום ההוא ה' יראה" ... ( cache )
 • איתור 'חריגות' בשלושת 'סיפורי העקידה' ובסיפור 'גן העדן' : ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יִרְאֶה, אשר יאמר היום בהר ה' יֵרָאֶה. ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים. ויאמר: בי נשבעתי נאום ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת ... ( cache )
 • מן המקורות - ראש השנה : ויקרא אברהם שם המקום ההוא, יהוה יראה, אשר ייאמר היום, בהר.יהוה ייראה.ויקרא מלאך יהוה, אל אברהם, שנית, מן השמיים,ויאמר, בי נשבעתי נאום יהוה: כי, יען אשר עשית את הדבר הזה ... ( cache )
 • דרשת רה'י בכותל ביום ירושלים תשס'ו - ישיבת שעלבים - דברי תורה : 28 מאי 2006 ..."ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה". פסוק זה קשה להבנה. ומצאתי דבר נפלא בשם הגר"א (המאור הגדול פר' וירא) ואמר הגר"א על פי ... ( cache )
 • שמות לירושלים : השם ירושלים מופיע בתנ"ך 669 פעמים לפי האגדה התמזגו בשם ירושלים המילים: יראה ושלם -(אברהם אבינו קרא לה יראה, כפי שמסופר בתורה: " ויקרא אברהם שם המקום ההוא היראה" ... ( cache )
 • בראשית, פרשת לך-לך, תשנ"ט, הרב יעקב ח' חרל"פ : כענין ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, ויקרא שם המקום ההוא בית אל... ככה עשה אברהם בבארות אשר חפר... ולפי שהיה מדתו של אברהם להשתדל בכל מאמצי כוחו... ללמדם דעת ... ( cache )
 • תכשיטי בן יהודה : ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר ייאמר היום בהר יהוה ייראה (בראשית: כב,יד). ויקרא מלאך יהוה אל אברהם שנית מן השמיים (בראשית: כב,טו). וישב אברהם אל נעריו ... ( cache )
 • שיחה:ירושלים - ויקימילון : (פסוק ט"ז)אברהם קרא אותו יראה שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה. שם קרא אותו שלם שנאמר(בראשית י"ד) ומלכי צדק מלך שלם. אמר הקב"ה אם קורא אני אותו יראה כשם ... ( cache )
 • האם ה' גילה למשה שם חדש? : 14 פברואר 2005 ... בראשית כב יד: ויקרא אברהם שם המקום ההוא: "ה' יראה", אשר ייאמר היום "בהר ה' ייראה". בראשית כב טז: ויאמר: בי נשבעתי, נאום ה'; כי יען אשר עשית את הדבר הזה ... ( cache )
 • עלה : ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה. ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים. ויאמר בי נשבעתי נאום ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את ... ( cache )
 • קהלת משה א י ג€“ ויקיטקסט : 24 מאי 2011 ... במדרש בראשית רבה כו י: "אברהם קרא אותו יראה, שנאמר: ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה'. שם קרא אותו שלם, שנאמר: 'ומלכי צדק מלך שלם'. אמר הקב"ה: ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : אמר הקב"ה: אברהם קרא אותו יראה, שנאמר: ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה, ושם קרא אותו שלם, שנאמר: ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין וגו', ... ( cache )
 • א.סימון, עקידת יצחק - גשר מפעלים חינוכיים : וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסכך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת יצחק בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' ייראה". ... ( cache )
 • גשר מפעלים חינוכיים : ומשזכה שם להתגלות, נעשה ההר להר ה': ויקרא אברהם שם-המקום ההוא ה' יראה... בהר ה' יראה (יד). ובלשון 'משנה תורה', אין מקריבים קורבן לה' אלא במקום 'אשר-יבחר ה' אלהיכם' (דב' ... ( cache )
 • דברי חכמים : אברהם קרא אותו ג€“ את בית המקדש- "יראה" שנאמר: ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ד' יראה", שם קרא אותו 'שלם', שנאמר: "ומלכי צדק מלך שלם". אמר הקדוש ברוך הוא אם קורא אני אותו ... ( cache )
 • מקוה.נט - "וירא את המקום מרחוק" : ... "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה". יראת אלקים, שרשה נעוץ בראיית אלקים ג€“ ואכן כך קורא אברהם למקום: " ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יִרְאה אשר יאמר היום בהר ה' יֵרָאה". ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : ויקרא אברהם שם המקום ההוא: ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה. התוכל להסביר את משמעותה של המלה המדריכה הזאת בפרקנו? ג. כב, ד'. וירא את המקום מרחוק: תנחומא וירא כ" ב ... ( cache )
 • גדולה הכנסת אורחים : ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יִראֶה' (כב:יד) - ר' ביבי רבה בשם ר' יוחנן: אמר לפניו: רבון כל העולמים, משעה שאמרת לי 'קח נא את בִנך את יחידך' (כב:ב) היה לי להשיב: אתמול ... ( cache )
 • בס"ד, ט' במרחשון ה'תשס"ה : שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, שם אדם צדיק מתרעם". ולאידך גיסא: "ואם קורא אני אותו שלם ג€“ אברהם אדם צדיק מתרעם". וכאן באה לה "פשרה" מעניינת: "אלא הריני קורא ... ( cache )
 • כי מציון תצא תורה | Facebook : "ויקרא אברהם, אברהם קרא אותו: יראה, ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה', שם קרא אתו: שלם, 'ומלכי צדק מלך שלם' (בראשית יד יח), אמר הקב"ה: אם קורא אני אתו כשם שקרא ... ( cache )
 • יהדות - ליום ירושלים : 18 דצמבר 2002 ... חז"ל במדרש רבה (ב"ר נו, י) מסבירים כיצד התהווה שם זה: "אברהם קרא אותו 'יראה' שנאמר ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה', שם קרא אותו 'שלם' שנאמר ... ( cache )
 • כְּעִיר שֶׁחֻבְּרָה לָּהּ יַחְדָּו... - ישיבת ההסדר רמת גן - הרב יהושע שפירא : [ב] בראשית רבה כ"ו, י: "אברהם קרא אותו יראה, שנאמר: ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה'. שם קרא אותו שלם, שנאמר: 'ומלכי צדק מלך שלם'. אמר הקב"ה: אם קורא אני אותו יראה, ... ( cache )
 • קדמת ישראל: מעשה אבות / זאב יעבץ : ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, לאמור ירא ה' ויזכור את עקדת יצחק. ויקדש ההר הזה אשר הוא קדמת עיר ירושלם, קדש עולמים, כי הוא המקום אשר בחר ה' לשכן בו שמו ולהיות עיניו ... ( cache )
 • קנים מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 11 | Responsa : הר הקדם. בנסעם מקדם. בקעה. מקדם לבית אל. מקום המזבח. ויקרא שם. ואם אקח. ולא יקרא. ויצחק אקים את. ויקח אברהם. ואל הבקר. ויקח חמאה. ויקרא אברהם שם המקום תרוייהו. ... ( cache )
 • גשר מפעלים חינוכיים : ... מצוות ה' יתברך לא היתה מכרחת אותו, וזה דבר ביארוהו חז"ל (בראשית רבה נו, טו) על הפסוק " ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה": אמר אברהם: ריבון כל העולמים, גלוי וידוע לפניך, ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- הרים ובקעות : ר' ינאי אמר: מקום שיראה יצאה לעולם, כנזכר בפרשת העקידה: " ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה" 89. בנוסף, בתורה נאמר: "בהר ה' יראה" 90, רמז על מצות העליה לרגל שנאמרו ... ( cache )
 • הגר - משפחה לגבירה : " ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה" (בר' כב, 14). "כי-לגוי גדול אשימנו" (כא, 18). "והרבה ארבה את-זרעך" (כב, 17). "וישב במדבר פארן" (כא, 21) ... ( cache )
 • חמשה חומשי תורה : ... אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת בנו כב:יד ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה ...
 • קרית יערים - בעלה : (בראשית כח יט), וכן אברהם ג€“ " ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה..." (בראשית כב יד), וקרוב לכך קריאה בשם ה' במקומות המזבחות שבנה. כמו כן אנו מכירים קריאת שמות מקומות ... ( cache )
 • more "ויקרא אברהם שם המקום " :
 • המסורות במקרא על ראשית התקדשותה של ירושלים: ב : בסיפור זה מונח הקישור על כתפיו של פסוק אחד בלבד: 'ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה' (שם, פסוק יד), הקוטע את הרצף הטבעי בין פסוק יג לפסוק טו. ... ( cache )
 • סיכום שמואל ב ה : ד) נראה שלדוד הייתה סיבה נוספת רוחנית הוא רצה שירושלים תהיה עיר הקודש כי בתחומה של ירושלים שוכן הר המוריה שעליו ניבא אברהם: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, אשר ... ( cache )
 • "המקום אשר יבחר ה'" : אמר הקב"ה אברהם קרא אותו יראה, שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר בהר ה' יראה. ושם קרא אותו שלם, שנאמר ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין וגו'. ... ( cache )
 • "המקום אשר יבחר ה'" : "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה" (יד). מן הפסוקים עולה בבירור כי כוונת הביטוי הינה אל המקום אליו התכוון ה' שיגיע אברהם "על אחד ההרים אשר ... ( cache )
 • ראש השנה והעקידה : 27 ספטמבר 2011 ... איתא בפסיקתא רבתי (פ"מ ג€“ באה"ד): מיד ויקרא אברהם את שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה (שם שם י"ד) א"ר ירמיה אמר לו רבונו של עולם גלוי ... ( cache )
 • נסיון העקידה מול סיפור ההנה : "ויאמר יצחק אל אברהם ויאמר אברהם אלוקים יראה לו השה לעולה בני" (שם, ח') "וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר" (שם, י"ג) "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר ... ( cache )
 • ביאור:מלכים א ג ג€“ ויקיטקסט : ויראו מפני המלך כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו" (כח), "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה "... (cache); הקורא בימינו על המושג על המושג "אמונת ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- על סוכה הנקראת "צִלא דמהימנותא" : שהלוא שכינה שורה במקדש בגלוי, בחינת "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה" (שם), ובסוכה שורה שכינה רק בהעלם ושלא בגלוי. ועיין באדרת אליהו ... ( cache )
 • חכמת אלהים צריכה להיות גלויה לכל : ויראו מפני המלך כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו" (כח), "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה "... (cache); הקורא בימינו על המושג על המושג "אמונת ... ( cache )
 • יפתח מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 10 | Responsa : ... אותם כשם שדממתי ולא השיבותיך כך אתה לא (תשוה) [תשים] להם. ויקרא אברהם את שם המקום [ ההוא] ה' יראה אשר יאמר היום [וגו'] (בראשית שם /כ"ב/) מהו היום, כהיום, מפני שר"ה ... ( cache )
 • ירושלים שלפני דוד המלך / יהושע רוזנברג : "ולך לך אל ארץ המוריה... על אחד ההרים, אשר אמר אליך....ויקרא אברהם שם המקום ההוא, ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה." (בראשית כ"ב, א-יט) ... ( cache )
 • עקידת יצחק לפי הקבלה : ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' אראה. ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים ויאמר בי נשבעתי נאום ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את ... ( cache )
 • ראש השנה - אשלג : ליקוטי ישראל בשם דרשות חתם סופר ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה (בראשית כב, יד). היינו שקבע אברהם אבינו עליו השלום אהבת המסירות נפש ... ( cache )
 • ביאור:בבלי ברכות דף סב ג€“ ויקיטקסט : 28 פברואר 2008 ... רבי יוחנן אמר: בית המקדש ראה, דכתיב (בראשית כב יד) [ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום] בהר ה' יראה. פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל ... ( cache )
 • תל תלפיות : 13 יולי 2010 ... התגלה המקום המיוחד בתוך ארץ ישראל, בתוך ארץ המוריה, הוא הר המוריה שבו יבנה בית המקדש: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' ... ( cache )
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat : המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה". ומה עם אלוקים יראה? אתם יודעים מה עשה אברהם אבינו כשהוא קראו הר? אברהם אבינו לקח את שם אלוקים וגילה את שם ה' בעולם ... ( cache )
 • העיוור שראה את הנולד : הסבר זה ישמש השראה לשם המקום: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה" (בר' כב, יד). ראייתו המיוחדת של האל בולטת גם בסיפור בריחת הגר. הגר אינה ... ( cache )
 • העקדה: עיבוד של גליונות נחמה להוראת הנושא : ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה: בר' כב יד. 1. איזו מילה חוזרת בכל הפסוקים הנ"ל (גם אם בשינויים קלים)? 2. מה משמעות המילה לאורך כל הפסוקים ... ( cache )
 • גוונים" ראש העין : (4) "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה" (פס' יד). השורש ר.א. ה חוזר חמש פעמים בפרשת העקידה, וזאת כדי לרמוז לשמו של מקום המקדש: "ה' יראה". ... ( cache )
 • תחיבות בגוף הכתוב : בספר בראשית תחיבה נוספת, שמגמתה להקדים את קדושת ירושלים לימי אברהם: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה" (כב, יד).(5) סיפור העקדה לא נועד ... ( cache )
 • משרד החינוך והתרבות : ויקרא אברהם שם המקום ההוא: ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה. להבנת שני הפסוקים האחרונים נראה לי שהפירוש הטוב ביותר והמתאים ביותר להקשר הוא פירושו של ר' אברהם בן ... ( cache )
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat : אל ראי "על כן קרא ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה". לבאר באר לחי ראי". אני חוזר לעקידה "ויאמר בי נשבעתי נאם ה' כי יען ", זה היחיד שלך.יחידך אשר עשית את הדבר הזה ולא ... ( cache )
 • הלכה ואגדה במשנה ובתוספתא ברכות פרק א': בחינתם של ארבעה גילויי תגובה... : 15 ואומר, (בראשית כב, יד) 'ויקרא אברהם את שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה'. 16 ואומר (תהילים קלז, ז) 'זכור ה' לבני אדום את יום ירושלם...' אימתי, כשיעקרו ... ( cache )
 • דגשים להוראת יום ירושלים - Halacha Yomit : אברהם ידע שבהר המוריה ג€“ מקום העקידה ייבנה המקדש וכדבריו בסוף העקידה: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' ייראה" (בראשית כ"ב, י"ד) ורש"י שם: פשוטו ... ( cache )
 • אב"ן ג€“ וילכו שניהם יחדיו - לפר וירא. - כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש... : ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום. בהר ה' יראה: הנה ביאור רמזי דברי קודש אלו כן הוא. כי הנה אברהם אבינו קרא שם המקום ה' יראה, ופירשו חז"ל שצפה אברהם ... ( cache )
 • מחול לקודש: על התקדשותם של מקומות במקרא : בסיפור זה מונח עול הקישור לירושלים על כתפיו של פסוק אחד בלבד, "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה" (פס' יד), הקוטע את הרצף הטבעי שבין פסוק יג ... ( cache )
 • אב"ן ג€“ וילכו שניהם יחדיו - כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף : ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה: הנה ביאור רמזי דברי קודש אלו כן הוא. כי הנה אברהם אבינו קרא שם המקום ה' יראה, ופירשו חז"ל שצפה אברהם אבינו ... ( cache )
 • 1. הערה 1 - שנה ומקום (אם אפשר לברר). : בעקדת יצחק אברהם קורא שם למקום: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה" (כ"ב, יד). כשאברהם בא לסכם את מאורעותיו בהר זה, הוא בוחר דווקא בראיית ... ( cache )
 • חזון המקדש של שבת חזון : 19 יולי 2010 ... תחילה "וישא אברהם את עיניו וירא את-המקום מרחוק" (כ"ב 3), ואז, כאשר נסתיימה הפרשה: "ויקרא אברהם שם-המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה". ... ( cache )
 • (222) KLAFKOSHER.COM | PARCHMENT KOSHER | KLAF... : מיד ויקרא אברהם את שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה (שם שם י"ד) א"ר ירמיה אמר לו רבונו של עולם גלוי היה לפניך שהיה לי מה להשיבך כשאמרת לי לקרב את יצחק ... ( cache )
 • אל המקדש - המרחק המקרב - ליחסנו להר המוריה * / הרב ערן משה מרגלית : הפגישה עם ההר - עם שמו - מבררת לנו את מהותו: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה" (בראשית כ"ב, יד). הר הבית, עניינו היראה, והיראה הזאת היא ... ( cache )
 • more "ההוא ה' יראה אשר " :
 • פרשת וירא - העקדה - גיליונות נחמה ליבוביץ : וחיזק זה וביאר אותו במה שאמר: אשר יאמר היום בהר ה ' יראה, כלומר "ירָאה העולה לחג". "ירְאה" חוזר עליו יתעלה, אבל "ירָאה" חוזר על הנוכח לפניו שם, והרבה מקראות על זה בתורה ... ( cache )
 • ב"ה : "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה ' י ר א ה, אשר יאמר היום - בהר ה ' י י ר א ה! "כאן אנו מוצאים לראשונה את ה"ראיה" בקשר להר המקודש. כמו כן, כאן נמצא במפורש את הקשר, ואם נרצה- ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : אברהם קראו הר: אשר יאמר היום בהר ה ' יראה. משה קראו הר: ההר הטוב הזה והלבנון. דוד קראו הר: מי יעלה בהר ה'. ישעיהו קראו: הר נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים. רבי פנחס בשם רבי ... ( cache )
 • לפני הֲ´ תטהרו- לימוד משפחתי לימים הנוראים - חדשות מכון המקדש : 23 ספטמבר 2011 ... בראש השנה אנחנו מזכירים את זכות עקידת יצחק- המעמד בו הוכרז הר המוריה כמקום בית ה': "אשר יאמר היום בהר ה ' יראה" וביום הכיפורים בזמן המקדש שיאו של היום ... ( cache )
 • לפרשת "כי תשא" - עצירת המגיפה בימי דוד המלך : ... יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני חד אמר כסף הכפורים ראה וחד אמר בית המקדש ראה ומסתברא כמאן דאמר בית המקדש ראה שנאמר {בראשית כב-יד} אשר יאמר היום בהר ה ' יראה: " ... ( cache )
 • בין המיצרים ג€“ "בהר ה' יראה" | אתר דין - שאל את הרב : 7 אוגוסט 2011 ... בעקדת יצחק נאמר ג€“ "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה ג€“ אשר יאמר היום בהר ה ' יראה". ומפרש שם רש"י ג€“ פשוטו כתרגומו ג€“ ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה ... ( cache )
 • שו"ת חתם סופר יורה דעה רלג ג€“ ויקיטקסט : 2 מאי 2010 ... הר והתפלל ואמר אין כבודו של מלך לשכון בעמק ונעשה באותו היום הר אשר יאמר היום בהר ה ' יראה והשתא י"ל דכל ההרים שהעמידו עליהם ע"ז ושעבדם קודם שהחזיק ... ( cache )
 • דף קשר 1131 - הר ובית - דגמים שונים בעבודת ה' / ספי מרקוס : אלא: לא כאברהם שכתוב בו 'הר', שנאמר 'אשר יאמר היום בהר ה ' יראה', ולא כיצחק שכתוב בו ' שדה', שנאמר 'ויצא יצחק לשוח בשדה', אלא כיעקב שקראו 'בית', שנאמר 'ויקרא את שם ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - הר הבית; : ... והוא הר המוריה3, וכן כתוב: ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלם בהר המוריה4, ועל הר זה נאמר: אשר יאמר היום בהר ה ' יראה5, שיאמרו לימי הדורות עליו בהר זה יראה הקב"ה לעמו6. ... ( cache )
 • יעקב אבינו בחיר האבות : אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר "אשר יאמר היום בהר ה ' יראה", ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר, בראשית כ"ד, "ויצא יצחק לשוח בשדה". אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר "ויקרא ... ( cache )
 • שירה עברית תנכית חדשה, ופיוטים, איתי אליצור | שיתוף פיוט : 22 דצמבר 2010 ... האמירה הזאת מביאה בסופו של דבר את אברהם לקרוא למקום 'ה' יראה', הוא המקום 'אשר יאמר היום בהר ה ' יראה'. כלומר: הפסוק הזה'אלוקים יראה לו' קבע את ... ( cache )
 • "המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם" לאורך הדורות : אפשר גם להוסיף את הרמז הבולט בבראשית " אשר יאמר היום בהר ה ' יראה ", וכבר שמעתי בשם הרב מדן שפירוש 'יראה' כאן 'יבחר' - כמו 'ראה נתתי לפניך היום', ועוד הרבה. [כמובן, זהו ... ( cache )
 • מקוה.נט - העקידה ותחיית המתים : וכך כותב הרב חרל"פ בנימוקי המקראות: "אשר יאמר היום בהר ה ' יראה: בהר ה', זה הר סיני ששם תתגלה בחינת "נפשי יצאה בדברו" שעל כל דיבור ודיבור של הקב"ה יצאה נשמתם של ... ( cache )
 • ישיבת שעלבים - המעיין : לפני 3 ימים ... האמירה הזאת מביאה בסופו של דבר את אברהם לקרוא למקום 'ה' יראה', הוא המקום 'אשר יאמר היום בהר ה ' יראה'. כלומר: הפסוק הזה 'אלוקים יראה לו' קבע את ... ( cache )
 • חלומות יוסף / הרב יוסף דב סולוביצ'יק : וכן היה גם יצחק אבינו עקוד על גבי המזבח, ושכרו ניתן לו רק לעתיד לבוא ולאחר זמן: "ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה ' יראה" (שם כב, יד). יהודה, בנה של לאה, איש הגבורה, הוא שזכה ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- לראות ולהראות : ולכן קורא אברהם את " שם המקום ההוא ה' יִרְאֶה אשר יאמר היום בהר ה ' יֵּרָאֶה ", היינו שה' הוא שיראה ויבחר את המקום והקרבן, ולכן יאמר לדורות בהר ה' " יֵּרָאֶה ". כפי שנצטוונו ... ( cache )
 • פירוש שמות ובחירה לתינוק - שאל את הרב - כיפה : הפירוש הפשוט של השם "הראל" הוא: הר הֲ´ - כמו שכתוב בסוף סיפור עקידת יצחק, "ויקרא אברהם שם המקום ההוא הֲ´ יראה, אשר (י) יאמר היום בהר ה ֲ´ (י)יראה" (בראשית כב, יד). פירוש: הר ... ( cache )
 • מקוה.נט - מעשה אבות סימן לבנים. : ... כאברהם שכתוב בו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה ' יראה ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה אלא כיעקב שקראו בית שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל" ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ואתחנן : אברהם קראו הר אשר יאמר היום בהר ה ' יראה. דוד קראו הר שנאמר מי יעלה בהר ה'. ישעיה קראו הר שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה'. גוים קראו אותו הר שנאמר והלכו גוים ... ( cache )
 • ויגש : ומסתברא כמאן דאמר בית המקדש ראה שנאמר אשר יאמר היום בהר ה ' יראה." דוד אומר לשאול (שמואל א, כו יט) בגבעת החכילה: "אִם ה' הֱסִיתְךָ בִי יָרַח מִנְחָה וְאִם בְּנֵי הָאָדָם ... ( cache )
 • פרשת ויצא - World Bnei Akiva - Articles : 4 דצמבר 2008 ... הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה ' יראה ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה אלא כיעקב שקראו בית שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל" ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - רעיונות לפרשת ויצא : ... כאברהם שכתוב בו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה ' יראה ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה אלא כיעקב שקראו בית שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל". ... ( cache )
 • more "יאמר היום בהר ה' " :
 • פרשת לך לך : ... תענית טז., רש"י במקום ועוד) נובע בודאי מהפסוק בסוף פרשת העקדה: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה " (שם י"ד), כלומר: הכינוי שנתן אברהם למקום ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- ירושלים - דרוש ומצא : וכך הוא אומר " אשר יאמר היום בהר ה' יראה " - פרש"י"שיאמרו לימי הדורות עליו בהר ה' יראה הקב"ה לעמו". שכפי הרצון לראות את ה', כך ה' מתגלה בו. וכך המצווה לדורת "יראה כל זכורך ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - רעיונות לפרשת וירא : וכך כותב הרב חרל"פ בנימוקי המקראות: "אשר יאמר היום בהר ה' יראה : בהר ה', זה הר סיני ששם תתגלה בחינת "נפשי יצאה בדברו" שעל כל דיבור ודיבור של הקב"ה יצאה נשמתם של ... ( cache )
 • מדרשת יעוד - פרשת וירא : ובסופה, כאשר אברהם עומד בניסיון, אנו מוצאים גם כן ראיה כפולה: מצד אחד ה' יראה (י בחיריק) במובן של ה' שרואה, ומצד שני "אשר ייאמר היום בהר ה' יראה (י בצירה) במובן של היראות ... ( cache )
 • יהדות - עצמאות ישראל ולימוד תורה : 14 דצמבר 2002 ... "ויקרא אברהם שם המקום ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה " (בראשית כב, יד). יצחק אבינו שנצטווה לא לעזוב את ארץ ישראל בנה מזבח בבאר שבע "ויקרא בשם ... ( cache )
 • בס"ד, ג' בתשרי התשס"ג : "אשר יאמר היום בהר ה' יראה : ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים: ויאמר בי נשבעתי נאם ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך? למה הקריאה הזאת ... ( cache )
 • more "היום בהר ה' יראה " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:מעקידת יצחק עד עלייה לרגל


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-10-21.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-22-14