ביאור:בראשית כב יט

בראשית כב יט: "וַיָּשָׁב אַבְרָהָם אֶל נְעָרָיו וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל בְּאֵר שָׁבַע וַיֵּשֶׁב אַבְרָהָם בִּבְאֵר שָׁבַע."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית כב יט.

יצחק נשאר על המזבח עריכה

איפה יצחק? עריכה

הפסוק מספר "וישב אברהם" (ביחיד) לנעריו, "וישב אברהם בבאר שבע" בביתו (ביחיד), אבל לא מזכיר את יצחק. מדוע?

1. " "וישב אברהם - ולא הזכיר יצחק, כי הוא ברשותו. והאומר ששחטו ועזבו, ואח"כ חיה - אמר הפך הכתוב" " (אבן עזרא)

2. " "וישב אברהם אל נעריו, ויצחק היכן הוא? רבי ברכיה בשם רבנן דתמן: שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה. משל לאשה שנתעשרה מפלכה. אמרה הואיל ומן הפלך הזה התעשרתי עוד אינו זז מתחת ידי לעולם, כך אמר אברהם: כל שבא לידי אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה, ובמצות לפיכך אינו רוצה שתזוז מזרעי לעולם" " (מדרש)       

3. " "הפסוק בא לומר, כי רק אברהם הצליח לרדת מן ההר שלם בגופו ונפשו; אבל יצחק... נשאר פצוע ומדמם מאחור, על המזבח... יצחק, ששרד טראומה כה קשה, הפך לאדם שתקן, מופנם ומכונס בעצמו" " (ע"פ הרב שלמה ריסקין, "אור תורה" לפרשת חיי שרה, עמ' 140)

4. סופו של סיפור העקדה נמצא בהמשך הספר - (בראשית כד סב): "ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב". " "בין סוף סיפור העקידה בהר המוריה, לפסוקים המסיימים לדעתנו את הסיפור,יש שני סיפורים. שני הסיפורים אינם פשוטים כלל לאברהם: מותה של שרה, והצורך להתחנן לקבלת חלקת קבר מבני חת, ומציאת שידוך הולם לבנו. לכאורה היה צריך אברהם לחוש שאחר שעבר את הניסיון הקשה, וקבל הבטחה מן האל, שביצחק יקרא לו זרע, יכול הוא לנוח בשלווה ולתת להקב"ה לקדם את מימוש הבטחתו. אך אברהם אינו נוהג כך, אין הוא מצפה לשכר מידי מן ה' על מעשה העקדה, אלא ממשיך לפעול ולתפקד גם כאשר היה אפשר לצפות שירגיש אכזבה כביכול שאף לאחר ההשקעה העצומה בעבודת ה' עדיין עליו להתנסות בניסיונות נוספים... אך עלינו ללמוד ממעשה העקידה שהסוף אינו ההצלחה בניסיון, אלא היכולת להמשיך ולפעול גם מתוך קושי והמשך התמודדות..." " (מתוך מאמר שפורסם באתר חורב ; מטמון ).

5. מטרת העקדה היתה שאברהם לא ישמור ויחסוך את יצחק לעצמו, אלא יתן אותו לאלוהים, כמו שחנה נתנה את שמואל. אברהם חשב שהפקודה היתה להרוג את יצחק, אולם אלוהים התכוון שיצחק יעבור לרשותו חי. מאותו יום יצחק אינו אחריותו של אברהם ואסור לאברהם לשלוח בו יד או לעשות "לוֹ מְאוּמָה" (ביאור:בראשית כב יב) בכל נושא שהוא. אברהם הבין שאסור לו להתערב בחייו של יצחק, לברך אותו, או לגרוע מנחלתו בכנען. מה קרה ליצחק? כנראה הוא נשאר עם המלאך ללמוד תורה זמן מה, וחזר כנער בוגר ועצמאי למחנה אברהם.

6. אלוהים השיג מספר רב של מטרות (אילן סנדובסקי):

 • אלוהים הראה את גדולתו ותושעתו המפתיעה.
 • אלוהים ניסה את אברהם ומצא שהוא מסור ונאמן לו.
 • אלוהים ניסה את יצחק ומצא שהוא היה מוכן לשרת את אביו, והתפלל לאלוהים לישועה, ייתכן בדומה לישמעאל (ביאור:בראשית כא יז).
 • אלוהים השמיע את ברכתו לאברהם כדי שאברהם ירגע שיצחק בנו נמצא כשר וראוי לברכת אלוהים, ויצחק למד שהוא זכה בברכה.
 • אלוהים לימד אותנו שהוא לא חפץ בקורבן אדם.
 • אלוהים פגע ביחסים בין יצחק לאברהם, ומנע הווצרות פולחן עבודת אבות, וכך בהמשך גם יעקב ועשו התרחקו מיצחק אביהם, ובני יעקב לא ראו ביעקב דמות אלוהית.
 • אלוהים העניק מרכז רוחני חשוב להקמת המקדש בסביבה.

איפה גר אברהם לאחר מכן? עריכה

" "וישב אברהם בבאר שבע - לא ישיבה ממש, שהרי בחברון היה יושב י"ב שנים לפני עקידתו של יצחק. יצא מבאר שבע והלך לו לחברון, כמו שנאמר "ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים" - מרובים משל חברון הראשונים, והם כ"ו שנה, כמו שפירשנו למעלה" "   ( רש"י ) .

ראו גם:

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 1. פרשת וירא - העקדה - גיליונות נחמה ליבוביץ : אלא שאמר ר' אליעזר בן פרת, אף על פי שלא מת יצחק, מעלה עליו הכתוב כאילו מת ואפרו מוטל על גבי המזבח, לכך נאמר " וישב אברהם אל נעריו ". ... ( מטמון )
 2. פרשת חיי שרה: אברהם הגדול, בודד בעולם : 29 אוקטובר 2007 ... אחד המקורות לפרשנויות אלה היא האמירה בסיום סיפור העקידה: " וישב אברהם אל-נעריו , ויקומו וילכו יחדו אל-באר שבע; וישב אברהם, בבאר שבע" (ברא' כב, ... ( מטמון )
 3. Yeshiva.org.il - בראשית פרק כב : ... איביו: (יח) והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי: (יט) וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע: (כ) ויהי אחרי הדברים ... ( מטמון )
 4. לעסוק בדברי תורה : ומה שנכתב (בראשית כ"ב יט) " וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדו אל באר שבע" צריך 16. תלמוד. תרגומו: העלית אותו, עתה הורידהו 17. ... ( מטמון )
 5. Tzura.co.il - צורה : " וישב אברהם אל נעריו ", בלשון יחיד , לשון היעוד כאילו הפעם ההליכה של שניהם כאחד לשם מושא היעוד - "הנערים", שנאלצו לשהות מכרח הנסיבות לפי שעה, באוירה של חמור ... ( מטמון )
 6. יהדות - יבכה אל : 9 מאי 2007 ... בירידה מן ההר נכתב: " וישב אברהם אל נעריו " (שם יט'), קל להבחין בחסרונו של יצחק - אברהם חוזר אל נעריו, אבל! לאיפה נעלם יצחק? ... ( מטמון )
 7. לזכור את אבימלך : " וישב אברהם אל נעריו ויקומו ויילכו יחדיו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע". "ותמת שרה בקרית ארבע, היא חברון בארץ כנען, ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה". ( מטמון )
 8. דף קשר מספר 861 - פרשת נשא - שבועות - בין אברהם לחנה / איתיאל אורון : יתכן ומשום כך מתאר לנו הכתוב: " וישב אברהם אל נעריו " ג€“ ללא יצחק. יצחק אמנם שם, אך הכתוב רוצה למנוע הבנה שגויה כאילו ויתר הקב"ה לאברהם ברגע האחרון. ... ( מטמון )
 9. Yeshiva.org.il - העקידה - עקידת אברהם ויצחק : וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע". ואומר רש"י על פסוק ח:. ואף על פי שהבין יצחק שהוא הולך לישחט, וילכו שניהם יחדו בלב שוה" ... ( מטמון )
 10. כיפה שאל את הרב עקידת ישמעאל : וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדיו אל באר שבע וישב במדבר פארן יש לפנינו שני סיפורים שונים אבל יש בניהם מכנה משותף מדובר כאן בנסיון. ... ( מטמון )
 11. בית אורות - פרשת חיי שרה - תשס"ד : אולם לבסוף על אף שיצחק לא הוקרב בכל אופן הוא לא חוזר עם אברהם שהרי כתוב " וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע...". ... ( מטמון )
 12. Explorations: Parshat Chayay Sarah 5769 Beג€™er Lג€™chai Roג€™i - A ... : וישב אברהם אל נעריו ויצחק היכן הוא רבי ברכיה בשם רבנן דתמן שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה. תרגום יונתן על בראשית פרק כב פסוק יט ... ( מטמון )
 13. סידור תורה אור\קרבנות ג€“ ויקיטקסט : ... אֶל נְעָרָיו, וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל בְּאֵר שָׁבַע, וַיֵּשֶׁב אַבְרָהָם בִּבְאֵר שָׁבַע: ... ( מטמון )
 14. סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים : וַיָּשָׁב אַבְרָהָם אֶל נְעָרָיו וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל בְּאֵר שָׁבַע. ... ( מטמון )
 15. "ששון ליבי", חיי-שרה : קראנו בסוף פרשה שעברה "וַיָּשָׁב אַבְרָהָם אֶל-נְעָרָיו, וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל -בְּאֵר שָׁבַע; ... ( מטמון )
 16. פרסום| כניסה חובה : מלא תפילות מיחדות לכול דבר - Page 2 - FXP.co.il : איביו:והתברכו בזרעך כל גויי הארץ,עקב אשר שמעת בקלי:וישב אברהם אל נעריו, ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע,וישב אברהם בבאר ... ( מטמון )
 17. The Curious Jew: Isaac Died: The Alternative Version of Akedas ... : Jan 22, 2007 ... יט וַיָּשָׁב אַבְרָהָם אֶל-נְעָרָיו, וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל -בְּאֵר שָׁבַע; ... ( מטמון )
 18. פתיחות וסיומים : ... בסיום מעגלי: לאחר שאברהם עמד בניסיון והעלה לעולה איל תחת בנו, נאמר: "וישב אברהם אל נעריו ויקֻמו וילכו יחדָו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע" (פס' 19). ... ( מטמון )
 19. ספר היובלים בעריכת יהודה איזנברג : (כ) וילך אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדו אל באר שבע, וישב אברהם אצל הבאר שבעה. (כא) ויעש את החג הזה מימים ימימה בשמחה שבעה ימים, ויקרא לו חג ה' כפי שבעת ... ( מטמון )
 20. לעיצוב הדמות במקרא / יששכר יעקבסון : אך ישנה חזרה שלישית בפסוק יט: 'וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע'. מן הראוי להביא כאן את דבריו העמוקים של הרב הירש ... ( מטמון )
 21. תגובות כבד את אביך ואת אמך - בכל מחיר? | שאלות ותשובות Ynet : הוא נפרד ממנו ולא ראה אותו יותר, שהרי נאמר וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע". גם ללוויה של אימו הוא אינו בא כדי לא ... ( מטמון )


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-02-09.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:יצחק נשאר על המזבח

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-22-19