ביאור:סיכום שמואל ב ה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

פרק ה'.עריכה

שבטי ישראל באים אל דוד בחברון ומושחים אותו למלך על כל ישראל.

דוד כובש את ירושלים מידי היבוסים, מתיישב במצודה וקורא לה 'עיר דוד'.

חירם מלך צור שולח לדוד עצים ופועלים מומחים בבניה כדי שיבנו בית לדוד.

הפלישתים שומעים שדוד נמשח למלך ועולים לקראתו, הם נמצאים בעמק רפאים (= בעל פרצים, המקום נקרא כך כי ה' פרץ את אויבי דוד לפני דוד כפרץ מים חזק).

דוד שואל בה' אם להילחם בפלישתים ויוצא למלחמה על פי תשובת ה' והנחייתו כיצד להילחם. הוא מנצח את הפלישתים, דבר זה גורם לפלישתים להתרחק מהשליטה באזור.