שולחן ערוך יורה דעה רפט ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

כיצד קובעה?    ימסמרנה במסמרים במזוזת הפתח או יחפור בה חפירה ויקבענה בה. ולא יעמיק לחפור טפח בעומק שאם עשה כן פסולה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ז) ימסמרנה במסמרים. ואם נתנו שם לפי שעה א"צ לקבוע במסמרים כ"כ הב"ח מהירושלמי:


ט"ז

באר היטב

(ה) במסמרים:    ואם נתנה שם לפי שעה א"צ לקבוע במסמרים כ"כ הב"ח מהירושלמי.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש