שולחן ערוך יורה דעה רפט ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

קבעה במזוזות הפתח בעודה תלושה ואחר כך חברה לפתח -- פסולה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ח) פסולה. דהוי תעשה ולא מן העשוי:


ט"ז

ואח"כ חברה לפתח. דהוה תעשה ולא מן העשוי בפסול כמו גבי ציצית:

באר היטב

(ו) פסולה:    דהוי תעשה ולא מן העשוי.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש