שולחן ערוך יורה דעה פ ב


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

במה דברים אמורים?  במין שאינו מכירו. אבל ז' מיני חיה האמורים בתורה אם היה מכיר אחד מהם אפילו לא מצא לו קרנים -- חלבו מותר ודמו טעון כיסוי.

מפרשים

ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש