שולחן ערוך יורה דעה פ ד


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

הקרש אף על פי שאין לו אלא קרן אחד הרי הוא חיה.

מפרשים

ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש