שולחן ערוך אורח חיים תקפד

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תקפד | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

סדר קריאת התורה בראש השנה
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

אין אומרים הלל בראש השנה ויום הכפורים.

הגה: ונוהגין לומר "אבינו מלכנו" על הסדר. ואם הוא שבת, אין אומרים אותו (ר"ן פרק ב' דר"ה וריב"ש סימן תקי"ב). ומאריכים בפיוטים ותפילות עד חצות (מהרי"ל).


מוציאין שני ספר תורה. באחד קורין חמישה, מ"וה' פקד את שרה" עד "ויהי אחר הדברים האלה". ואם הוא שבת, קורין בו שבעה. ומפטיר קורא בשני בפרשת פינחס "ובחודש השביעי", ומפטיר "ויהי איש אחד מן הרמתים", עד "וירם קרן משיחו".

הגה: ויש מקומות שנוהגים לקרות התוקע ממנין החמשה העולים לספר תורה (כל בו).

בני אדם החבושים בבית האסורים, אין מביאין אצלם ספר תורה, אפילו בראש השנה ויום הכיפורים.

(ועיין לעיל סוף סימן קל"ה).

מלין בין קריאת התורה לתקיעת שופר.