שולחן ערוך אורח חיים תקפד ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בני אדם החבושים בבית האסורים, אין מביאין אצלם ספר תורה, אפילו בראש השנה ויום הכיפורים.

(יועיין לעיל סוף סימן קל"ה).

מפרשים

 

משנה ברורה

(י) ועיין לעיל סוף סימן קל"הסעיף י"ד בהג"ה, שם נתבאר כמה פרטים שמשתנה זה הדין, ועיין שם במשנה ברורה וביאור הלכה.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש