רש"י על תהלים נה כג

<< רש"י על תהלים • פרק נה
ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"יהבך" - משאך רוה"ק משיב לו כן

"יכלכלך" - יסבול משאך כמו (מלכים א ח') השמים ושמי השמים לא יכלכלוך לשון כלכול מתורגם מסובר כתרגום יונתן בן עוזיאל

"מוט" - מעידת רגל