רש"י על תהלים נה ג

רש"י על תהלים • פרק נה >>
ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"אריד בשיחי" - אתאונן בצערי כמו זכר עניי ומרודי (איכה ג') וירדתי על ההרים (שופטים י"א) ומנחם פתר ל' ממשלה כמו ורדו בדגת הים ושיחי לשון שיח למי שיח (משלי כ"ג) (סא"א)