רש"י על תהלים נה טז

<< רש"י על תהלים • פרק נה
ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ישי מות עלימו" - ישיא הקב"ה עליהם את מלאך המות ישי יסכסך ויסית לשון הנחש השיאני ואוכל (בראשית ג') ומנחם פתר ישי לשון יש כמו אם ישכם עושים (שם כ"ד) אשר ישנו פה (דברים כ"ט)

"במגורם" - במלונם