רש"י על תהלים נה ד

<< רש"י על תהלים • פרק נה >>
ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"עקת" - ל' מצוק

"כי ימיטו עלי און" - דואג ואחיתופל מכריעים עלי עונות להורות שאני בן מות ומתירים את דמי