רש"י על תהלים נה ח

רש"י על תהלים • פרק נה
ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"הנה ארחיק נדוד וגו' אחישה מפלט לי" - אם היו לי כנפים הייתי מרחיק לנוד וממהר להציל נפשי מידם שהם כרוח סועה רוח סערה עוקרת אילנות כמו ויסע כעץ (איוב י"ט) ומנחם חבר סועה כמו ויסעו בני ישראל (שמות י"ב)