רש"י על תהלים נה כא

<< רש"י על תהלים • פרק נה >>
ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"שלח ידיו" - זה אחיתופל הרשע

"שלח" - טאנדי"ט בלע"ז

"בשלומיו" - במה שהי' שקט ושלם עמו