רש"י על תהלים נה יא

<< רש"י על תהלים • פרק נה >>
ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"יסובבוה" - החמס והריב