רש"י על תהלים נה יח

רש"י על תהלים • פרק נה
ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ערב ובוקר וצהרים" - ערבית ושחרית ומנחה ג' תפלות