רש"י על תהלים נה כ

רש"י על תהלים • פרק נה >>
ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ישמע אל" - תפלתם של אותם רבים

"ויענם" - המלך שהוא יושב קדם

"אשר אין חליפות למו" - לאותם הרשעים הרודפים אותי אין נותנים לבם אל יום חליפתם אין חרדים מיום המיתה