רש"י על תהלים נה יג

<< רש"י על תהלים • פרק נה >>
ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"כי לא אויב יחרפני" - מימי שאשא חרפתי אלא קמתי עליו והרגתיו

"לא משנאי עלי הגדיל" - ואני ברחתי ונסתרתי ממנו אבל עתה על כרחי אני נושא את חרפתך שאתה תחרפני לפי שאתה אדם גדול בתורה