רש"י על קהלת ד יג

<< רש"י על קהלת • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"טוב ילד מסכן וחכם" - זה יצר טוב ולמה נקרא ילד שאינו בא באדם עד י"ג שנה

"מסכן" - שאין האיברים שומעים לו כמו ליצה"ר

"חכם" - שמשכיל את האדם לדרך טובה

"ממלך זקן וכסיל" - יצה"ר שהוא שליט על כל האיברים זקן שמשעה שנולד הוולד הוא נתון בו שנאמר (בראשית ד) לפתח חטאת רובץ

"וכסיל" - שמתעהו בדרך רעה כך נדרש במדרש

"אשר לא ידע להזהר עוד" - שהרי הזקין ואינו מקבל תוכחה