רש"י על קהלת ד ח

<< רש"י על קהלת • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"יש אחד ואין שני" - יש לך אדם שעושה דבריו ביחידי

"גם בן ואח אין לו" - אם ת"ח הוא אינו קונה לו תלמיד שהוא כבן ולא חבר שהוא כאח ואם רווק הוא אינו נושא אשה להיות לו כאח לעזר ולהוליד בן ואם סוחר הוא אינו קונה לו שותפים ויצא לדרך יחידי

"ואין קץ לכל עמלו" - יגע בגירסא ואם סוחר הוא עמל בפרקמטיא

"גם עיניו לא תשבע עושר" - לא יהא שבע בטעמי תורה שהרבה תורה למד אדם מתלמידיו ולענין הממון רודף תמיד אחר הממון

"ולמי אני עמל" - מאחר שאיני מעמיד תלמידים ואיני נושא אשה להוליד בנים