רש"י על קהלת ד ד

<< רש"י על קהלת • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"וראיתי אני את כל עמל" - הן העבירות שהן עמל בעיני הקב"ה

"ואת כל כשרון המעשה" - שאינו לשם שמים אלא לקנאת איש מרעהו ששניהם הבל

"כי היא קנאת איש" - אשר היא קנאת איש מרעהו